Παρέμβαση της ΡΑΕ στα ΕΛΤΑ για τους «απλήρωτους» λογαριασμούς της ΔΕΗ

Δέκα μέρες περιθώριο έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σε όλους τους προμηθευτές, αλλά και τη ΔΕΗ προκειμένου να απαντήσουν για την καθυστέρηση της απόδοσης των χρημάτων από λογαριασμούς ρεύματος καταναλωτών από τα ΕΛΤΑ.

Η ανεξάρτητη αρχή καλεί τις εταιρείες ενέργειας να εκθέσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την παρακράτηση – καθυστέρηση απόδοσης των πληρωμένων λογαριασμών από τα ΕΛΤΑ, με αποτέλεσμα πολίτες να εμφανίζονται με οφειλές και να χάνουν την έκπτωση συνέπειας 15% που έχουν οι εμπρόθεσμοι πελάτες της ΔΕΗ. Η ΡΑΕ απευθύνεται στις εταιρείες ενέργειας, καθώς δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει στα ΕΛΤΑ, η τακτική των οποίων δημιούργησε όλο το πρόβλημα.

Μάλιστα, η Αρχή ζητά να γίνει ό,τι απαιτείται προκειμένου να ρυθμιστεί το πρόβλημα χωρίς να υποβληθούν σε περαιτέρω ταλαιπωρία οι συνεπείς πελάτες. Άλλωστε για την υπόθεση υπήρξε χθες παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και του ΙΝΚΑ.

Αναλυτικά η επιστολή:

“Η ΡΑΕ έχει γίνει το τελευταίο διάστημα αποδέκτης παραπόνων καταναλωτών, οι οποίο παρότι εξόφλησαν εμπρόθεσμα, ως όφειλαν, τους λογαριασμούς για την κατανάλωση ενέργειας μέσω εταιρειών φορέων που έχουν εισπρακτικό ρόλο (όπως τα ΕΛΤΑ), διαμαρτύρονται για την απώλεια του δικαιώματος “εκπτώσεων συνέπειας” η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση απόδοσης των εισπραχθέντων από τις εταιρείες αυτές ποσών στους Προμηθευτές. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, η καθυστέρηση αυτή δύναται να επιφέρει ακόμη και τη διακοπή παροχής ενέργειας από τους προμηθευτές με την αιτιολογία ύπαρξης ανεξόφλητων οφειλών. Δεδομένου ότι το εν λόγω ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, έχει δε αποτελέσει αντικείμενο δημοσιευμάτων, καλείσθε να ενημερώσετε την Αρχή για τα ακόλουθα:

α) Εάν έχουν λάβει χώρα καθυστερήσεις στην απόδοση των ποσών που καταβάλλονται εμπροθέσμως από τους καταναλωτές από εταιρείες που έχουν εισπρακτικό ρόλο (όπως τα ΕΛΤΑ ή και άλλες). Στο πλαίσιο αυτό να αναφερθεί ι) ο αριθμός των διαπιστωμένων σχετικών περιστατικών ιι) ο μέσος όρος υπερημερίας, πέραν των προβλεπόμενων στη σχετική σύμβαση ιιι) το ύψος των ποσών σωρευτικά αντιστοίχως

β) εάν η ως άνω καθυστέρηση οδήγησε σε απώλεια εκπτώσεων συνέπειας ή και σε διακοπή παροχής ενέργειας και σε πόσες περιπτώσεις

γ) πως πραγματοποιείται η παρακολούθηση της εμπρόθεσμης καταβολής, αλλά και απόδοσης των ποσών λογαριασμών ενέργειας πελατών σας από τρίτους φορείς που εισπράττουν για λογαριασμό σας οφειλές καταναλωτών, βάσει και των συμβάσεων που τυχόν έχουν συναφθεί με αυτές, προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα των καταναλωτών για την παροχή ειδικών προνομίων, όπως είναι οι εκπτώσεις συνέπειας, αλλά και η αποφυγή διακοπής ρεύματος που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των καταναλωτών.

Παρακαλούμε για την παροχή των ανωτέρω εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας”.

Ειδικά η ανεξάρτητη αρχή, ζήτησε από τα ΕΛΤΑ να ενημερώσουν για τους λόγους της παρακράτησης των χρημάτων από τους καταναλωτές, να επιλύσουν το θέμα με τη ΔΕΗ δίχως να χρειάζεται η μαζική προσέλευση των καταναλωτών στα κατά τόπους καταστήματα, καθώς και να εγκαταλείψουν οριστικά την πρακτική αυτή.