Τέλος στην επιλογή σημαιοφόρων βάσει βαθμολογίας στο Δημοτικό - Στο εξής με κλήρωση η επιλογή

Με Προεδρικό Διάταγμα η κυβέρνηση βάζει τέλος στην επιλογή σημαιοφόρου και παραστατών για τα δημοτικά σχολεία, βάσει της βαθμολογίας. Στο εξής θα γίνεται κλήρωση.

Το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ 79/2017) έρχεται για να … σώσει τα παιδιά απ’ τη “ρετσινιά της αριστείας” κι ορίζει ότι στο εξής σημαιοφόρος στην Στ΄ τάξη του δημοτικού μπορεί να είναι όποιος μαθητής κληρωθεί, ανεξαρτήτως βαθμολογίας!

Οι συγκεκριμένες παράγραφοι του διατάγματος αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές της ΣΤ΄ τάξης. Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με κλήρωση ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης.

Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και των υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου, εφόσον στη ΣΤ΄ τάξη λειτουργούν περισσότερα του ενός (1) τμήματα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».