Η "Αριάδνη" υποχωρεί, αφήνοντας τα σημάδια της- Μάχη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

Σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν από τη χθεσινή επέλαση του χιονιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ οι βροχές που έπονται αναμένεται να προκαλέσουν νέα, καθώς είναι πιθανόν σε πολλές περιοχές να προκληθούν πλημμύρες από τα χιόνια που δεν έχουν ακόμη λιώσει. Η χθεσινή μέρα χαρακτηρίστηκε από τις πυκνές χιονοπτώσεις και τις χαμηλές θερμοκρασίες σε Πελοπόννησο, Δυτική Στερεά, Θεσσαλία, Ήπειρο, κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι δήμοι Έβρου, η Καβάλας και Παγγαίου προστέθηκαν στη λίστα των περιοχών που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης (Αλόννησος, Σκόπελος, Κύμη και Αιγιαλεία), ενώ το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου της ανατολικής Μακεδονίας παραμένει απροσπέλαστο. Ακυρώθηκαν δρομολόγια του ΚΤΕΛ Καβάλας και Δράμας και πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος», ενώ στο κέντρο της Καβάλας είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες.

Ο χιονιάς «Αριάδνη» συνέχισε για 6η ημέρα να ταλαιπωρεί το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πολικές θερμοκρασίες και έντονα καιρικά φαινόμενα, σφοδρές χιονοπτώσεις, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Παρά τα προβλήματα και την ταλαιπωρία των κατοικών, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Καπάκης, εξέφρασε χθες την ικανοποίησή του, σε γενικές γραμμές, για την κατάσταση στη χώρα: «Ελπίζουμε να είναι η τελευταία ημέρα της κακοκαιρίας, χωρίς να λέμε φυσικά ότι τα προβλήματα θα εξαφανιστούν ως δια μαγείας. Η κατάσταση ωστόσο είναι σχετικά καλή, καθώς δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα κυρίως σε ό,τι αφορά δηλαδή την κυκλοφορία στους δρόμους και στους κεντρικούς οδικούς άξονες», σημείωσε ο κ. Καπάκης στο ΑΜΠΕ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ύψος του χιονιού στα Γιάννενα έφτασε τους 50 πόντους και στην Λάρισα τους 30. Ντυμένη στα λευκά είναι η Λαμία, ενώ Καβάλα και Δράμα βρέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης εν μέσω χιονοθύελλας που προκάλεσε πολλά προβλήματα. Στην Θεσσαλονίκη, τα προβλήματα παραμένουν, αν και σε μικρότερο βαθμό, ενώ από χιόνι είναι καλυμμένος ο Βόλος, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα και όλα τα χωριά της περιοχής. Στον Έβρο οι περισσότεροι δήμοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς το πυκνό χιόνι έχει δημιουργήσει τεράστιες δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Λάρισα: «Ιστορικός» χιονιάς χτύπησε την πόλη

«Ιστορικό χιονιά» χαρακτηρίζει ο δήμος Λάρισας το φαινόμενο που έχει πλήξει την περιοχή, καθώς έχει σημάνει συναγερμό στις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ανέφεραν ότι «τα εκχιονιστικά δουλεύουν ασταμάτητα μέσα στη πόλη και επιδιώκουμε τις κεντρικές αρτηρίες να τις κρατήσουμε ανοιχτές. Ωστόσο το χιόνι είναι πολύ». Αξίζει να σημειωθεί πως 30 εκχιονιστικά μηχανήματα του δήμου αλλά και του Στρατού, επιχειρούσαν όλη μέρα μέσα στη πόλη για να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς. Η κίνηση εντός της πόλης γινόταν με δυσκολία ενώ αρκετοί οδηγοί κινούνταν με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

×ÉÏÍÏÐÔÙÓÇ ÓÔÇ ËÁÑÉÓÁ (ICONPRESS/ICONPRESS)

×ÉÏÍÏÐÔÙÓÇ ÓÔÇ ËÁÑÉÓÁ (ICONPRESS/ICONPRESS)ÂÏËÏÓ-×ÉÏÍÉÁ ÓÔÇ ÐÏËÇ.(Eurokinissi-ÌÐÏÕÑËÇÓ ÍÔÉÍÏÓ)

ÔÑÉÊÁËÁ - ×ÉÏÍÏÐÔÙÓÇ (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

¸íôïíç ÷éïíüðôùóç óôçí ðüëç ôùí ÔñéêÜëùí ôçí ÔåôÜñôç 11 Éáíïõáñßïõ 2017. Ôï ÷éüíé ðïõ îåêßíçóå íá ðÝöôåé áðü ôéò 4 ôá îçìåñþìáôá ôï ìåóçìÝñé åß÷å öôÜóåé óå ýøïò ôïõò 40 ðüíôïõò äçìéïõñãþíôáò ðñïâëÞìáôá ôüóï óôçí êõêëïöïñßá ðåæþí êáé ï÷çìÜôùí (ôá ïðïßá êõêëïöïñïýóáí ìüíï ìå áíôéïëéóèçôéêÝò áëõóßäåò). Ç èåñìïêñáóßá äåí îåðÝñáóå ôïõò -4 âáèìïýò êáé ðïëëÜ êáôáóôÞìáôá ðáñÝìåéíáí êëåéóôÜ åíþ ï äÞìïò Ôñéêêáßùí áðï íùñßò ôï ðñùÀ ìå ôçí ÷ñÞóç ãêñÝéíôåñ êáé Üëëùí ìç÷áíçìÜôùí êñáôïýóå áíïé÷ôÝò ôéò êåíôñêÝò ïäéêÝò áñôçñßåò ôçò ðüëçò. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

 

Ήπειρος

Μετά από προσωρινή ύφεση του χιονιά στην Ήπειρο, από το απόγευμα της Τετάρτης άρχισε και πάλι να πέφτει χιόνι στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και σε όλες τις ορεινές περιοχές. Τα μηχανήματα των δήμων και της Πολιτικής Προστασίας εργάζονταν πυρετωδώς για να ανοίξουν τους δρόμους, καθώς λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών δημιουργούνταν παγετός. Στους δρόμους βρέθηκαν και οχήματα της Πυροσβεστικής, τα οποία συνέδραμαν στον απεγκλωβισμό αποκλεισμένων πολιτών που έπρεπε να μετακινηθούν σε νοσοκομεία. Σημαντικά είναι τα προβλήματα που καταγράφονται σε χωριά γύρω από τη λίμνη Παμβώτιδα, καθώς όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, οι δρόμοι είναι κλειστοί. Ανάλογη είναι η κατάσταση και σε άλλες συνοικίες της πόλης των Ιωαννίνων.

giannena-xioni-pic-3

giannena-xioni-pic-2

giannena-xioni-pic-1

Φθιώτιδα

Ιδιαίτερα προβλήματα δημιούργησε η ένταση της χιονόπτωσης και στο εθνικό δίκτυο στη Φθιώτιδα. Τα εκχιονιστικά μηχανήματα δεν προλάβαιναν να απομακρύνουν το χιόνι που έπεφτε ασταμάτητα με συνέπεια η αστυνομική διεύθυνση Φθιώτιδας να αποφασίσει η μετακίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες.

lam3

lam2

Θεσσαλονίκη

Σε 165, εκ των οποίων 55 με αντιολισθητικές αλυσίδες, ανέρχεται ο αριθμός των αστικών λεωφορείων που κυκλοφορούσαν χθες στον νομό Θεσσαλονίκης, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Χρήστος Στεφανίδης, επαναλαμβάνοντας ότι ο Οργανισμός εξακολουθεί να λειτουργεί με σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. Παράλληλα τόνισε ότι όλοι στον Οργανισμό βρίσκονται επί ποδός και ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών γίνονται και οι απαραίτητες αναπροσαρμογές.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÓÕÍÅ×ÉÆÅÔÁÉ Ç ×ÉÏÍÏÐÔÙÓÇ ÊÁÉ ÔÁ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÏËÇ ÔÇÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÌ/ÔÑÕØÁÍÇ ÖÁÍÇ)

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÓÕÍÅ×ÉÆÅÔÁÉ Ç ×ÉÏÍÏÐÔÙÓÇ ÊÁÉ ÔÁ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÏËÇ ÔÇÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÌ/ÔÑÕØÁÍÇ ÖÁÍÇ)

Καβάλα-Δράμα

Νέα έντονη χιονόπτωση έπληξε χθες την Καβάλα και την Δράμα, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν ολόκληρες γειτονιές και συνοικίες, ενώ αδύνατη ήταν η κυκλοφορία των αυτοκινήτων ακόμα και στο κέντρο των δυο αστικών πόλεων χωρίς τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας δέχθηκε πολλές κλήσεις από πολίτες που έπρεπε να μεταβούν στο νοσοκομείο ή σε ιδιωτικό νοσηλευτικό κέντρο για αιμοκάθαρση καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης από κανένα όχημα πέραν των Δήμων.

×ÉÏÍÉÁ ÓÔÇÍ ÊÁÂÁËÁ (EUROKINISSI / ËÁÓÊÁÑÇÓ ÔÓÏÕÔÓÁÓ)

Κύμη

Τραγική είναι η κατάσταση στην Κύμη καθώς το χιόνι έφτασε τα δύο μέτρα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες που ακολούθησαν δημιούργησαν πάγο, ενώ νέο χιόνι που έπεφτε από χθες το βράδυ έκανε την κατάσταση ανυπόφορη.

Αλόννησος-Σκόπελος

Επαναηλεκτροδοτούνται σταδιακά από τις 18:30 το απόγευμα της Τετάρτης τα νησιά της Σκοπέλου και της Αλοννήσου, μετά από μεγάλο αγώνα των τεχνικών κλιμακίων της ΔΕΗ που έχουν φθάσει στα πληγέντα νησιά των Σποράδων μετά τις σφοδρές χιονοπτώσεις. Αφού εντοπίσθηκε η μεγάλη βλάβη στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Γλώσσα Σκοπέλου εξ αιτίας της πρωτοφανούς χιονοθύελλας, ενισχυμένα συνεργεία της ΔΕΗ που εστάλησαν από τον Βόλο, κατάφεραν να αποκαταστήσουν εν μέρει την ηλεκτροδότηση των νησιών.

Ηλεκτροδοτήθηκαν κατ’ αρχάς η Χώρα Σκοπέλου και το Πατητήρι της Αλοννήσου και γίνονται προσπάθειες ώστε να δοθεί ρεύμα και στις υπόλοιπες περιοχές των δύο νησιών. Παράλληλα, έγιναν προσπάθειες να προσεγγιστούν αποκλεισμένοι στα ορεινά της Αλοννήσου και της Σκοπέλου, που ήταν εγκλωβισμένοι από το Σάββατο. Στην Σκόπελο ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας κατάφερε να φθάσει σε υποδειχθέν σημείο και απεγκλώβισε δύο άτομα που είχαν αποκλεισθεί στην θέση Πευκιά και τους μετέφερε στην παραλία της Χώρας Σκοπέλου. Τέλος, μετά από αιτήματα των δημάρχων της Αλοννήσου και της Σκοπέλου, εστάλησαν με το οχηματαγωγό «Πρωτεύς», που εκτελεί έκτακτα δρομολόγια από τον Βόλο για την μεταφορά δυνάμεων, εκχιονιστικά, γκρέιντερ και ερπυστριοφόρα του ελληνικού στρατού.

×ÉÏÍÏÐÔÙÓÇ ÓÔÇÍ ÓÊÏÐÅËÏ(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÐÏÕËÉÏÓ)

skopelos-xioni-ena

Ακινητοποιημένα τρένα

Ντόμινο ακινητοποιήσεων αμαξοστοιχιών στο δίκτυο του ΟΣΕ προκάλεσε ο πολύωρος εγκλωβισμός ενός τρένου με 300 επιβάτες στο Δομοκό. Το συγκεκριμένο Intercity που έκανε δρομολόγιο προς την Αθήνα ακινητοποιήθηκε κοντά στο Δομοκό. Τελικά κινούμενο εξαιρετικά αργά σε τμήμα του δικτύου με μονή γραμμή, έφτασε στο Λιανοκλάδι λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα: Μέχρι να φτάσει, υποχρεωτικά τα υπόλοιπα τρένα που εκτελούσαν δρομολόγια στο δίκτυο παρέμεναν ακινητοποιημένα μέχρι τη στιγμή που έφτασε το πρώτο στο Λιανοκλάδι.
Αφού έμεινε εγκλωβισμένο με 300 επιβάτες επί τρεις ώρες απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια δύο μηχανών που είχαν φτάσει στο σημείο από τον Παλαιοφάρσαλο. Αφού διήνυσε λίγα χιλιόμετρα με τις εφεδρικές μηχανές, χάλασαν και οι δύο. Το τρένο, ακινητοποιήθηκε για δεύτερη φορά.

Οι υπεύθυνοι του ΟΣΕ έδωσαν εντολή να κινηθεί τρίτη μηχανή προς το ακινητοποιημένο τρένο, που ξεκίνησε, αυτή τη φορά, από το Λιανοκλάδι. Στο σημείο που εκινείτο η συγκεκριμένη αμαξοστοιχία, η σιδηροδρομική γραμμή είναι μονή, έτσι, το Intercity 52 ακινητοποήθηκε στο Λιανοκλάδι, με άλλους 300 επιβάτες. Για να ξεκινούσε όμως, και πάλι το ταξίδι θα έπρεπε να φτάσει στο Λιανοκλάδι το τρένο που είχε ακινητοποιηθεί στο Δομοκό. Το ίδιο ίσχυε και για ακόμη ένα τρένο το Intercity 55 με προορισμό την Αθήνα και είχε ακινητοποιηθεί στη Λάρισα. Περιπέτεια, περίμενε και τους επιβάτες του τρένου από τη Θεσσαλονίκη προς τη Λάρισα, που ακινητοποιήθηκε στο Πλατύ Ημαθίας και επέστρεψε τελικά στη Θεσσαλονίκη. Μετά την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι επιβάτες και των άλλων τριών τρένων κατάφεραν μετά από ώρες να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Προτεινόμενα για εσάς