Συστάσεις της ΡΑΕ για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Σε συστάσεις προς τη ΔΕΗ και τις ιδιωτικές εταιρείες πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σχετικά με την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους προμηθευτές ρεύματος.

Ειδικότερα, η ΡΑΕ προέβη στις εξής δύο συστάσεις:

  • Να τηρούν πιστά τις διατάξεις του νόμου, που αποτελούν ενδεδειγμένα προληπτικά μέτρα, για τη μείωση του επιχειρηματικού τους κινδύνου στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νέους πελάτες και την αποφυγή διόγκωσης τυχόν ανεξόφλητων οφειλών των πελατών τους.
  • Να απέχουν από τη συστηματική προσέλκυση πελατών με ληξιπρόθεσμες οφειλές σε οποιονδήποτε άλλο προμηθευτή, η οποία αποτελεί αθέμιτη πρακτική, ευνοώντας συνακόλουθα την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή και συντελώντας στην ευρύτερη απορρύθμιση της αγοράς.
  • Ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης αιτημάτων προμήθειας από νέους πελάτες, να ελέγχουν την ύπαρξη τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος προς τον προηγούμενο προμηθευτή του, ιδίως δια της προσκόμισης αντιγράφου του τελευταίου λογαριασμού κατανάλωσης του αιτούντος. Πρακτικές και καταχρηστικές συμπεριφορές, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Αρχή και θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου