Το κρυφτούλι της καταστροφής

∆εν είναι στραβός ο γιαλός. Εάν ήταν, τόσον καιρό που τον χαρτογραφούµε, θα το είχαµε καταλάβει. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση αρµενίζουν στραβά,καθεµία µετον τρόπο που έχει µάθει. Μα τόσο δύσκολο είναι να καταλάβουν οι ηγεσίες και οι βουλευτές, κυρίως, των δύο µεγάλων κοµµάτων ότι η προσωπική πολιτική τους επιβίωση δεν ενδιαφέρει πλέον κανέναν; Είµαστε σε πόλεµο και όποιος καταφέρει ναβοηθήσει στησωτηρία τηςχώρας µε χειροπιαστά αποτελέσµατα, ακόµη και εάν φύγει από τοπροσκήνιο τηςπολιτικής, θαπεράσει στην Ιστορία. Αντίθετα, όποιος µε τερτίπια ρίξει το σκάφος στα βράχια – εκεί πηγαίνει τώρα ολοταχώς –θα πρέπει να φύγει για πάντα από τη χώρα.

Οποιο αξίωµα και να διαθέτει σήµερα, την εποµένη της καταστροφής δεν θα του δώσει κανείς την ευκαιρία να εξηγήσει πώς και γιατί δεν έκανε αυτό που επέβαλαν οι περιστάσεις. Εδώ που φτάσαµε δεν χωράνε δήθεν πολιτικοί ελιγµοί. Η εντολή – κραυγή των πολιτών είναι µία: Συνεννοηθείτε και σώστε τη χώρα από τη χρεοκοπία και τη βαθιά φτώχεια.

Εάν συνεχιστεί για λίγο ακόµη το γνωστό παιχνίδι µετο «τόπι»των ευθυνώνπου πετάειο ένας στονάλλον, ηλύση είναιπροφανής: οι εκλογές.

Στην κάλπη θαπάρουν τα λεγόµενα κόµµατα εξουσίας σαφή και σκληρή εντολή για εθνική συνεννόηση.

Μόνο που θα έχουν χαθεί στοµεταξύ ακόµη 40 πολύτιµες µέρες, που είναιπολλές, αφού κάθε µέραπου περνάειαυξάνονται δραµατικά οι πιθανότητες για οριστικό ναυάγιο.Αλήθεια, εάν αυτό συµβεί, ποιος στο ΠΑΣΟΚ και στη Ν. ∆. πιστεύειότι θα διασωθεί πολιτικά επειδή έπαιζε κρυφτούλι;

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ “