Όχι στη διάλυση των Σκοπίων

Τι θα έφερνε τυχόν διάλυση της Fyrom;

Εδαφικές διεκδικήσεις των Αλβανών και των Βουλγάρων, αναβίωση του αλυτρωτισμού και σύγκρουση μεταξύ σλαβικού και αλβανικού στοιχείου, με κάποιου είδους εμπλοκή Δύσης-Ρωσίας.

Επιπλέον λόγος που θα πρέπει να απευχόμαστε μία τέτοια κατάσταση, πέραν του ότι ενδέχεται να υποχρεωθούμε να παρέμβουμε, είναι οι εμπορικοί και ενεργειακοί δρόμοι, που θα εκκινούν από την Ελλάδα και οι οποίοι θα επηρεαστούν αρνητικά.

Κωσταντίνος Φίλης.