Ο τύραννος είναι πάντα ένας

“Κάθε τυραννία στηρίζεται κατ’ ανάγκη στην γενική λαϊκή αποδοχή. Συνοπτικά, οι ίδιοι οι άνθρωποι, για οποιοδήποτε λόγο, συναινούν στην δική τους υποταγή. Αν δεν συνέβαινε αυτό, πράγματι καμία τυραννία, καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να κρατήσει για πολύ…
Ο τύραννος είναι μόνο ένα άτομο. Και δεν θα ήταν εύκολο να διατάξει την υπακοή ενός άλλου προσώπου, πολύ λιγότερο μιας ολόκληρης χώρας, αν δεν έδειχναν την υπακοή τους τα υποκείμενα με τη δική τους συναίνεση.”

Étienne de la Boétie, Πολιτικός Φιλόσοφος

(Ελενη Σταθόπουλου)