Συνεχίζει τις προκλήσεις Ο Κωνσταντίνος Γλύξμπουργκ

ΔΕΥΤΕΡΗ θρασύτατη παρέμβαση μέσα σε τέσσερις ημέρες έκανε χθες από το Λονδίνο ο έκπτωτος μονάρχης, σε μια προσπάθεια να αποποιηθεί των ευθυνών του για το πραξικόπημα που είχαν οργανώσει οι φίλοι του αξιωματικοί και αποκαλύφθηκε με τη δημοσίευση των Αρχείων Καραμανλή.

Ο Κωνσταντίνος Γλύξμπουργκ, ο οποίος εμφανίζεται διατεθειμένος να συνεχίσει τις προκλήσεις του, στη χθεσινή δήλωσή του επικαλείται το βιβλίο του Αμερικανού δημοσιογράφου Σάιρους Σουλτσμπέργκερ για να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του ότι ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν εκείνος που επιθυμούσε τη διενέργεια πραξικοπήματος στη χώρα.

Πρόκειται για το βιβλίο με τον τίτλο «Υστερόγραφο με κινεζική προφορά – Απομνημονεύματα και ημερολόγια 1972-73». Ο Αμερικανός δημοσιογράφος επικαλείται μία συνομιλία του με τον πρώην διοικητή Ευρώπης του ΝΑΤΟ Λάρρυ Νόρστατ, «στην οποία φέρεται να του είπε ότι Κωνσταντίνος Καραμανλής ζήτησε την βοήθειά του για κατάλυση της δημοκρατίας στην Ελλάδα: «Ο Λάρρυ μου είπε ­ γράφει ο Αμερικανός δημοσιογράφος ­ ότι κατά την Άνοιξιν του 1967, όταν είχε πλέον αποστρατευθεί και διέμενεν εις Νέαν Υόρκην, έλαβε μήνυμα από τον πρώην Έλληνα πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή ο οποίος ήδη διέμενεν εξόριστος εις Παρισίους και ευρίσκετο προσωρινώς εις Νασσάου. Ο Καραμανλής εζήτησεν επειγόντως να τον δεχθεί εις την οικίαν του ο Νόρστατ. Εν συνεχεία αφίκετο αεροπορικώς υπό μυστικότητα δια μίαν ημέραν εις Νέαν Υόρκην και ηρώτησε τον Λάρρυ εάν δύναται να καταφέρει τας Ηνωμένας Πολιτείας να εγκρίνουν ένα πραξικόπημα εις την Ελλάδα κατά την διάρκειαν της Ανοίξεως».

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος καταλήγει στο βιβλίο του λέγοντας: «Ο Νόρστατ απέφυγε το θέμα λέγων ότι πράγματι δεν δύναται να αναμιχθεί εις τοιαύτας υποθέσεις».

Ο Γλύξμπουργκ στην νέα θρασύτατη παρέμβασή του επιτίθεται και πάλι στον κ. Κ. Καραμανλή, τονίζοντας ότι «καθ’ όσον αφορά τας πολιτειακάς αντιλήψεις του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και του πρώην βασιλέως σημασία έχει τι επιθυμεί και αποφασίζει διαχρονικώς ο κυρίαρχος ελληνικός λαός».

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνήθηκε να σχολιάσει τις νέες δηλώσεις του έκπτωτου μονάρχη και παρέπεμψε στην προχθεσινή δήλωσή του, στην οποία επεσήμαινε ότι «δεν θα ασχοληθεί με τις δηλώσεις του τέως βασιλιά γιατί τόσο το περιεχόμενο όσο και το ύφος τους είναι ανάξια σχολιασμού».

Στενοί συνεργάτες του πρώην Προέδρου δήλωναν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα σχολιάσει στο μέλλον ο κ. Κ. Καραμανλής δηλώσεις του έκπτωτου μονάρχη.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ “