Αυτόφωρα χωρίς αναστολή

Αλλαγές στον τρόπο υποβολής και εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων αλλά και την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, ώστε να γίνεται γρηγορότερη η είσπραξη του φόρου, προτείνει η τρίτη έκθεση της επιτροπής Σπράου για τα δημόσια έσοδα.

Ταυτόχρονα όμως προτείνονται μέτρα-φωτιά για τη φοροδιαφυγή και τους φορολογικούς ελέγχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τις αλλαγές αυτές, στη νέα πολυσέλιδη έκθεση της Επιτροπής Σπράου για τα δημόσια έσοδα προτείνονται και άλλα συγκεκριμένα μέτρα, που αφορούν κυρίως στην καλύτερη οργάνωση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των μηχανισμών για την είσπραξη των φόρων. Συγκεκριμένα προτείνονται:

1Να δίδεται προτεραιότητα στην εκδίκαση περιπτώσεων υπεξαίρεσης φόρων και να επιβάλλονται οι αυστηρότερες δυνατές ποινές που προβλέπει η νομοθεσία.

2Να εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία για την υπεξαίρεση φόρων και δασμών χωρίς δυνατότητα αναστολής της ποινής.

3Να γίνει διασύνδεση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου με τον Αριθμό Ασφαλιστικού Μητρώου, ώστε να αντιμετωπισθεί από κοινού η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή.

4Να καθορισθούν κριτήρια για την επιλογή των δηλώσεων του φόρου εισοδήματος που θα ελέγχονται.

5Να σταματήσουν οι ρυθμίσεις για οφειλές και εκκρεμείς υποθέσεις.

6Να μειωθούν ακόμα περισσότεροι οι προσαυξήσεις που προβλέπονται στο φοροποινολόγιο.

7Να καθιερωθούν αντικειμενικά κριτήρια στη γενικότερη επιλογή των φορολογικών υποθέσεων που θα ελέγχονται και να αξιοποιηθούν οι προτάσεις των Αμερικανών του IRS.

8Να καθιερωθούν οι συνοπτικοί φορολογικοί έλεγχοι.

9Να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για τη διαφθορά.

10Να διαφοροποιηθούν οι ποινές για τη φοροδιαφυγή, ανάλογα με τον φόρο.

Παράλληλα στην έκθεση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη να καταργηθούν σταδιακά οι φόροι υπέρ τρίτων. Επίσης, γίνεται πολυσέλιδη αναφορά για την ανάγκη αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.

Τέλος, στην έκθεση υπάρχει ειδικό κεφάλαιο που αφορά στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και προτείνονται συγκεκριμένοι τρόποι γι’ αυτό.

Σημειώνεται ότι είναι ήδη είτε έτοιμες είτε ετοιμάζονται εκθέσεις για τη βιομηχανία, τον τουρισμό, τη δημόσια διοίκηση, τη γεωργία κ.ά. Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις αρμοδίων παραγόντων, θα γίνει προσπάθεια ώστε να δοθούν στη δημοσιότητα μέσα στον επόμενο μήνα.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ “