Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών: Λιγότερο προσωπικό σημαίνει χαμηλότερο επίπεδο υγείας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών στις 12 Μάϊου, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (Πα.Σ.Ο.Νο.Π), μέλος του Global Nurses United (Παγκόσμιας Ένωσης Νοσηλευτών), καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά υπογράφοντας Ψήφισμα για «Δημιουργία Νομοθετικού Πλαισίου για σύγχρονες και ασφαλείς αναλογίες Νοσηλευτών ανά ασθενή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα» στις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η συλλογή υπογραφών πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα AVAAZ.ORG εδώ

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΕ της ΠαΣΟΝοΠ, Γιώργος Τσόλας, η κίνηση αυτή γίνεται για να καταλάβουν οι πολίτες της χώρας που επισκέπτονται τις δημόσιες δομές ότι, αιτία της δυσαρέσκειάς τους ως λήπτες των Υπηρεσιών Υγείας, δεν είναι η «αδιαφορία» του νοσηλευτικού προσωπικού αλλά η πασιφανής υπο-στελέχωση των δομών από νοσηλευτές.

Οι μελέτες δείχνουν την πραγματικότητα

Σύμφωνα με μελέτες, οι επαρκείς αναλογίες νοσηλευτών ασθενών συμβάλουν στη μείωση των επιπλοκών, μειώνουν το χρόνο νοσηλείας, βελτιώνουν την ποιότητα φροντίδας υγείας, μειώνουν το κόστος νοσηλείας:

  • Σε νοσοκομεία με αναλογία 1 νοσηλευτή προς 8 ασθενείς υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερης θνησιμότητας ανά 1.000 ασθενείς από ότι σε νοσοκομεία με αναλογία 1 νοσηλευτή προς 4 ασθενείς (Journal of American Medical Association, 2002).
  • Ασθενείς σε υποστελεχωμένα τμήματα παρουσιάζουν 6% υψηλότερο δείκτη θνησιμότητας (Needlemannet al.., 2011).
  • Νοσοκομεία με χαμηλό δείκτη νοσηλευτικής στελέχωσης εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά καρδιακής ανακοπής, πνευμονίας, ουρολοιμώξεων, αιμορραγιών ανώτερου πεπτικού, συμβάντα που αυξάνουν το χρόνο νοσηλείας των ασθενών (Agency for Healthcare Research and Quality Pub. No. 04-0029, 2004).
  • Η νοσηλευτική υποστελέχωση είναι κομβικής σημασίας στη διασπορά λοιμώξεων από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη ( Clements et al., 2008).
  • Ενώ, σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Lancet, αποδεικνύεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πιθανότητα αύξησης της θνησιμότητας στο χώρο του νοσοκομείου λόγω της υποστελέχωσης αλλά και του χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης των νοσηλευτών που εργάζονται σ’ αυτό.(Aiken et al., 2014).

Οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό έχουν σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα φροντίδας υγείας και στην ασφάλεια των ασθενών.

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (Πα.Σ.Ο.Νο.Π) στα 15 χρόνια από τη δημιουργία της, προσπαθεί να αναδείξει τη σημαντικότητα της ασφαλούς στελέχωσης τόσο ποσοτικά ( αναλογία νοσηλευτών /ασθενών) όσο και ποιοτικά ( νοσηλευτική εκπαίδευση), ζητώντας επαρκείς προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να μπορούν οι πολίτες να έχουν ασφαλή ποιοτική και αξιοπρεπή νοσηλευτική φροντίδα.

Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική, όπως λέει. Υπο-στελεχωμένες νοσηλευτικές υπηρεσίες στις οποίες ειδικά κατά την απογευματινή και τη νυχτερινή βάρδια ένας ή στην καλύτερη περίπτωση δύο νοσηλευτές φροντίζουν 35- 40 ασθενείς, με όποια επίπτωση μπορεί να έχει αυτό στην ασφάλεια των ασθενών, όταν η ελάχιστη ασφαλής αναλογία είναι 1 νοσηλευτής ανά 5 ασθενείς σε γενικά τμήματα.

Η ΠΑΣΟΝΟΠ καταθέτει ψήφισμα

Ως Πολίτες, υπογράφουμε και απαιτούμε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για σύγχρονες και ασφαλείς αναλογίες νοσηλευτικού προσωπικού ανά ασθενή σύμφωνα με τους Διεθνείς Δείκτες και Πρότυπα, και την κάλυψη των πραγματικών αναγκών στελέχωσης των δημοσίων δομών Υγείας- πρόληψης, θεραπείας και περίθαλψης- σε όλη την Επικράτεια σε Πρωτοβάθμιο, Δευτεροβάθμιο και Τριτοβάθμιο Επίπεδο. Απαιτούμε Ποιότητα Ασφάλεια και Αξιοπρέπεια

 

ΕΛΛΑΔΑνοσηλευτέςΠαγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτώνυγεία