Ενισχύεται με 22 εκατ. ευρώ ο ΕΟΠΥΥ - Ποιοι ασφαλισμένοι ωφελούνται

Στα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε για το 2023 ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 22 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022, και ο κλάδος ο οποίος αναμένεται να λάβει τα περισσότερα είναι αυτός των διαγνωστικών εξετάσεων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) έτους 2023 για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα ειδικής διατροφής», που υπογράφει ο Θάνος Πλεύρης, οι αποζημιώσεις για υπηρεσίες από διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές αυξάνονται. Αυτό αποτελεί μια θετική εξέλιξη για τους ασφαλισμένους καθώς τούς δίνεται πρόσβαση σε περισσότερες εξετάσεις.

Σύμφωνα λοιπόν με την Υπουργική Απόφαση, υπάρχουν αυξήσεις στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για το 2023 σε σχέση με το 2022 (όπως καταγράφονταν οι σχετικές δαπάνες στην αντίστοιχη απόφαση του Δεκεμβρίου 2022), στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών: όρια δαπάνης στα 311.650.000 ευρώ έναντι 298.950.000 ευρώ
  • Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών κλινικών Ψυχιατρικής: όρια δαπάνης 54.000.000 ευρώ έναντι 53.000.000 ευρώ
  • Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων: όρια δαπάνης 479.780.000 ευρώ έναντι 465.200.000 ευρώ
  • Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας: όρια δαπάνης 79.200.000 ευρώ έναντι 75.495.000 ευρώ
  • Υπηρεσίες Αιμοκάθαρσης: όρια δαπάνης 196.900.000 ευρώ έναντι 193.850.000 ευρώ
  • Ειδική Διατροφή για Θεραπευτικούς Σκοπούς: όρια δαπάνης 19.000.000 ευρώ έναντι 18.200.000 ευρώ

Από τα παραπάνω αξίζει ειδική αναφορά σε επιμέρους διαγνωστικές εξετάσεις και συγκεκριμένα η αύξηση από 250.000 σε 1.500.000 για Εξετάσεις Βιοδεικτών BRCA ½ που αφορούν σε προγνωστικές εξετάσεις για διάφορους κυρίως γυναικείους καρκίνους, για Μαγνητικές (MRI) στα 70.000.000 από 64.900.000 εκατ. ευρώ και Αξονικές (CTs) στα 37.000.000 από 30.000.000 ευρώ.

Μειώσεις

Βέβαια πέρα από την αύξηση του προϋπολογισμού σε διάφορες κατηγορίες συνολικά και ειδικά, υπήρξαν και μειώσεις. Ειδικότερα μειώσεις σε γενικές κατηγορίες καταγράφονται σε:

  • Ιατρικές Υπηρεσίες: όρια δαπανών 61.000.000 ευρώ έναντι 77.000.000 ευρώ
  • Υγειονομικό Υλικό: όρια δαπάνης 191.000.000 ευρώ έναντι 193.200.000 ευρώ

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στα αναλώσιμα για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη όπου μειώνονται οι δαπάνες σε Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη Λοιπών Τύπων Διαβήτη στα 43.000.000 ευρώ από 45.000.000 ευρώ. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη κατηγορία εγκρίνονται 17.500.000 ευρώ για Συστήματα Μέτρησης Γλυκόζης όταν δεν υπήρξε πέρυσι αντίστοιχο κονδύλι.

Ακόμη σε επίπεδο επιμέρους εξετάσεων διαπιστώνονται μειώσεις σχετικά με τις μαστογραφίες οι οποίες έχουν πλέον προϋπολογισμό 8.800.000 ευρώ έναντι 12.000.000 ευρώ. Πρέπει όμως να συνυπολογιστούν οι δωρεάν μαστογραφίες που γίνονται στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου με βάση το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά».

Με βάση την Υπουργική Απόφαση, στην περίπτωση υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων δαπάνης για το έτος 2023: α) από τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας και β) από τους συμβεβλημένους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής, το υπερβάλλον ποσό ( clawback) αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ από τους αντίστοιχους παρόχους.

Ειδικότερα, όμως για τις υποκατηγορίες των κλειστών ορίων για αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, όπου εφαρμόζονται ποιοτικά κριτήρια, σε περίπτωση που υπάρξει υπέρβαση θα τροποποιηθούν τα κλειστά όρια στη λήξη του εξαμήνου με μεταφορά πόρων από άλλες κατηγορίες του κλειστού προϋπολογισμού ώστε να καλυφθεί η υπέρβαση, χωρίς ή με περιορισμένο clawback.

Πηγή: ygeiamou.gr

ΕΛΛΑΔΑΕΟΠΥΥοικονομίαυγεία