Επιπλέον 344 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες

Στην αύξηση του προϋπολογισμού του για το 2023 προχωρά ο ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να εξοφλήσει κυρίως τις υπηρεσίες που προφέρθηκαν τους πολίτες το 2022.

Ειδικότερα ο οργανισμός αναμορφώνει το σύνολο των εξόδων του κατά 344 εκατ. ευρώ με τα περίπου 310 εκατ. ευρώ να αφορούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν πέρυσι. Έτσι το ποσό που θα διαθέσει για να ολοκληρώσει τις εξοφλήσεις προς τους παρόχους υγείας, προσεγγίζει πλέον τα 620 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα οι σημαντικότερες κατηγορίες οι οποίες ενισχύονται είναι οι παρακάτω:

 • Ιατρική περίθαλψη -Ιατρικές Επισκέψεις: Ενίσχυση 6.612.255,15 ευρώ, σύνολο δαπάνης 22.612.255,15 ευρώ
 • Αμοιβές παρακλινικών εξετάσεων: Ενίσχυση 107.818.639,07 ευρώ, σύνολο δαπάνης 197.818.639,07 ευρώ
 • Αμοιβές για Φυσικοθεραπείες προηγούμενης χρήσης: Ενίσχυση 13.566.775,66 ευρώ, σύνολο δαπάνης 25.566.775,66 ευρώ
 • Δαπάνες για Ιδιωτικές Μονάδες Αιμοκάθαρσης: Ενίσχυση 30.616.066,65 ευρώ, σύνολο δαπάνης 60.616.066,65 ευρώ
 • Δαπάνη για ιδιωτικές κλινικές: Ενίσχυση 76.545.721,83 ευρώ, σύνολο δαπάνης 136.545.721,83 ευρώ
 • Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές: Ενίσχυση 9.558.295,30 ευρώ, σύνολο δαπάνης 21.558.295,30 ευρώ
 • Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας: Ενίσχυση 16.535.680,72 ευρώ, σύνολο δαπάνης 26.535.680,72 ευρώ
 • Υγειονομικό Υλικό: Ενίσχυση 26.261.054,29 ευρώ, σύνολο δαπάνης 64.261.054,29 ευρώ
 • Πρόσθετη Περίθαλψη: Ενίσχυση 11.481.347,73 ευρώ, σύνολο δαπάνης 26.481.347,73 ευρώ

Παράλληλα ο ΕΟΠΥΥ ενίσχυσε τον προϋπολογισμό του για εξοφλήσεις του 2023 στις κατηγορίες:

 • Πρόσθετη περίθαλψη – Ασφαλισμένοι: Ενίσχυση 21.330.876,75 ευρώ, σύνολο δαπάνης 106.330.876,75 ευρώ
 • Λοιπές παροχές σε είδος: Ενίσχυση 11.038.532,21 σύνολο δαπάνης 206.038.532,21

Μετά και τις εν λόγω προσθήκες στα έξοδα, το σύνολο των πληρωμών του οργανισμού για υπηρεσίες, ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά και σκευάσματα για τους έλληνες πολίτες μέσα στο 2023, αυξάνεται στα 7,26 δισ. ευρώ.

Να αναφέρουμε ότι τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ για το 2023 ανέρχονται στα 7,29 δισεκατομμύρια ευρώ (από 6,82 δισ. ευρώ πέρυσι) , με την Κυβέρνηση να γνωρίζει εξ αρχής ότι δεν θα είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες περίθαλψης των ασφαλισμένων.

Από τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 2023 επαναλαμβάνουμε και τις αλλαγές που έχουν συμβεί σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων για τη φαρμακευτική δαπάνη. Ειδικότερα προβλέπεται ποσό 1,26 δισ. ευρώ για τα ιδιωτικά φαρμακεία και 865 εκατ. ευρώ για τα φάρμακα που διακινούνται μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ αλλά και την ειδική κατηγορία φαρμάκων 1Α που χορηγούνται από τις ιδιωτικές κλινικές.

Συνολικά φτάνουμε δηλαδή στα 2,125 δισ. ευρώ για το 2023, από 2,088 δισ. ευρώ φέτος. Η αύξηση αυτή όπως αναφερόταν και στον Κρατικό Προϋπολογισμό αποδίδεται στη διασύνδεση της ενίσχυση της φαρμακευτικής δαπάνης με την πορεία του ΑΕΠ. Όμως και πάλι δεν αρκεί αν σκεφτεί κανείς ότι για φέτος η συνολική δαπάνη για το φάρμακο προσεγγίζει τα 3,5 δισ. ευρώ.

Για τις ιδιωτικές κλινικές προβλέπονται επίσης δαπάνες 270 εκατ. ευρώ από αρχικό φετινό προϋπολογισμό για 237 εκατ. ευρώ, που τελικά φέτος διαμορφώνεται στα 301 εκατ. ευρώ, άρα και εδώ υπάρχει κενό που θα καλυφθεί με clawback.

ΕΛΛΑΔΑΕΟΠΥΥυγεία